Corpus Christi Border Patrol

Corpus Christi Border Patrol 9149 State Highway 44, Corpus Christi

https://bit.ly/35hIss3

Bowden Ford Company

Bowden Ford Company 2265 E Main St, Alice

https://bit.ly/36lrxEd

La Palmera Mall

La Palmera Mall 5488 S Pardre Island Dr, Corpus Christi

https://bit.ly/2IsM5mc

Gold’s Gym

Gold's Gym 6643 S. Staples St, Corpus Christi

https://bit.ly/3kieqJ1

Mathis EMS

Mathis EMS 214 N Nueces, Mathis

https://bit.ly/32wK2V6